===============================================

===============================================

dinsdag 6 december 2011

Strategische Innovatie Killers

Het klimaat voor innovatie wordt ieder jaar slechter. Raar eigenlijk want in diverse onderzoeken naar Strategie en Innovatie blijkt dat senior leiders innovatie zien als de motor voor groei. Wat maakt het dat het klimaat verslechterd? Is het vooral toe te wijzen aan het gebrek aan innovatiemiddelen veroorzaakt door de Banken- en de Eurocrisis? Of zijn er meer fundamentele strategische oorzaken aan te geven die er voor zorgen dat het innovatieklimaat structureel achteruit holt?


Gijzelen van de vrije markt

De vrije markt, mits er echte vrijheid bestaat, lokt creativiteit en ondernemerschap uit om producten en diensten in de markt te zetten zolang daar behoefte aan bestaat en middelen beschikbaar zijn. Iedere speler krijgt gelijke kansen om de beste invulling te bedenken van de marktbehoefte. Een van de grondleggers van de vrije markt is Adam Smith (The Wealth of Nations, 1776). Hij beschreef drie simpele basisregels voor een vrije markt: aanwezigheid van concurrentie (geen monopolisten of spelers met macht om prijzen en regels te manipuleren), volledige transparantheid van en toegang tot markt informatie, en als laatste maar zeker zo belangrijk dat winsten worden hergeïnvesteerd in de vorm van innovaties naar de markt. Het idee is “volledige vrijheid zal leiden to volledige gelijkheid”.

Opvallend is dat veel mensen geloven dat het concept van de vrije markt de schuld is van de huidige crisis (eind 2008 bij de banken, de landencrisis en de Eurocrisis nu). Is het concept verkeerd of wordt het concept bewust gemanipuleerd? De werkelijkheid laat zien dat we niet instaat zijn het concept volgens Smith daadwerkelijk uit te voeren. Volgens Rob Wijnberg (www.robwijnberg.nl) leven we in een Fantoomeconomie. In navolging van Noam Chomsky (1928) beschrijft Wijnberg dat in de werkelijkheid er nooit sprake is geweest van een vrije markt economie. Een belangrijk element is dat grote organisaties niet of onvoldoende herinvesteren in Innovaties. Het geld verdwijnt in de zakken van de (groot) aandeelhouders en bestuurders. De overheid moet inspringen en innovaties via subsidies stimuleren. Hij schrijft: “Het systeem dat wij kapitalisme noemen, noemt Chomsky dan ook liever „staatscorporatisme” – een systeem waarin grote bedrijven de winst opstrijken van innovaties geïnitieerd door de overheid en vervolgens in de vorm van megasalarissen en bonussen onderverdelen onder hun topmanagers en grootaandeelhouders.”

Grote organisaties (private maar ook zeker de publieke) beperken dus bewust de vrijheid in de markt door het onttrekken van te veel middelen voor eigenaren en topmanagement. Deze organisaties beperken ook bewust de andere regels van het vrije markt concept. Via kartelvorming, prijsafspraken en overnames via ondoorzichtige financiële constructies ontstaan megabedrijven die ook de politiek en wetgever bewust beïnvloeden zodat hun groei niet gebaseerd hoeft te worden op slimme innovaties maar het inperken van de mogelijkheden voor nieuwe aanbieders.

De overheid helpt deze fantoomeconomie in stand te houden door het nalaten van adequate wetgeving te ontwikkelen en door te voeren.

Inleveren van vrijheid voor (schijn) veiligheid

Consumenten en burgers zijn bereid om hun persoonlijke vrijheid bewust en onbewust in te leveren voor het vergroten van hun persoonlijke veiligheid. Volgens Zygmunt Bauman (Liquid Life, 2005) worstelen veel mensen met het gevoel het vluchtige leven niet meer bij te kunnen benen. Door een overvloed van niet begrijpende informatie via nieuwe technologie beschikbaar gekomen, ontstaat er angst en grote onzekerheid. De mensen kunnen niet inschatten hoe dit hun persoonlijk zal raken. Zij hebben het gevoel af te haken, er niet meer bij te horen en te vervallen tot de grote onderstroom van mensen die er niet meer toe doen. Zij zijn niet instaat om hun persoonlijke keuzevrijheid om te zetten in een gevoel van veiligheid. De mega-organisaties zijn in staat via misleidende reclames en het systematisch vergroten van die angstgevoelens, producten en diensten aan te prijzen die consumenten en burgers doen geloven dat daarmee wel een persoonlijke veiligheid kan worden gecreëerd. Dit is echter een Fantoom-veiligheid. De mensen worden, zonder dat ze snappen hoe, met slimme business modellen in een soort lock-in gebonden aan de afname van deze producten en diensten. Er uit stappen betekent vaak enorme hoge kosten.

Inerte Business Strategie

De strategische richting in grote organisaties is een resultante van een eenzijdige besluitvormingsproces. Leiders stellen een eigen strategische hypothese die met feiten wordt onderbouwd en gevalideerd (niet zelden door een ingehuurde strategie consultant). Het gevolg is een strategie-inertie, waarin de echte innovatie al een dood geboren kind is.

Stephen Wunker beschrijft op zijn blog (blogs.hbr.org) de mening van Peter Drucker om op feiten gebaseerde strategische richting niet klakkeloos als de waarheid te accepteren. Drucker beschrijft: "Most books on decision-making tell the reader: First find the facts. But executives who make effective decisions know that one does not start with facts. One starts with opinions...The understanding that underlies the right decision grows out of the clash and conflict of divergent opinions and out of serious consideration of competing alternatives. To get the facts first is impossible. There are no facts unless one has a criterion of relevance." (Tasks, Responsibilities, Practices, 1973).

Voor het formuleren van een Business Strategie waarvan de Innovatie strategie een kernonderdeel moet zijn, vereist een nieuwe aanpak. De opinie van alle relevante stakeholders moet in dit proces worden meegenomen in plaats van slechts de mening van de top van de organisatie. Innovatie vraagt om van buiten naar binnen te durven kijken en je te verbinden aan partners die buiten de directe invloed van de top van de organisatie staan.

De huidige generatie leiders zijn niet in staat nieuwe (innovatieve) oplossingen voor de drie fundamentele strategische oorzaken van het verslechteren van het innovatieklimaat te ontwikkelen. Blijkbaar is daar een nieuwe generatie voor nodig. Gelukkig staat die nieuwe (Einstein) generatie aan de deur te trappelen. Alle tekenen wijzen erop dat die deur in 2012 open zal gaan en de nieuwe generatie het voortouw zal nemen om op basis van nieuwe waarden de samenleving in te richten. Het zal het jaar zijn waarin vele nieuwe (politieke, economische en sociale) innovaties het levenslicht zullen zien.

Koen Klokgieters

dinsdag 4 oktober 2011

Innovation Leadership Study 2011, Managing Innovation: An Insider Perspective

Dear Innovator,


We like to invite you to participate in a survey on how those leading and managing innovation in their organizations think about the innovation function.

We recognize that your time is precious, but please note that the survey will take less than 10 minutes to complete and that your opinions are very valuable to us.

To thank you for completing the survey, we will share with you the survey results before publication of the study findings. Also, we’ll make sure that you will receive a copy of the final report.

You can contribute to this year's innovation leadership study by completing a short survey at:

http://www.surveymonkey.com/s/IESE-CC_Innovation_Study_2011


By participating in this survey, you will be an important part of supporting this research. Your response is important to us.

If you have any questions about the survey or our research, please contact Freek Duppen at freek.duppen@capgemini.com.

Best regards,

Koen Klokgieters (VP Capgemini Consulting) & Paddy Miller (Professor IESE Business School)

maandag 28 februari 2011

Trends in de waarde keten van retailers en manufacturers

Iedere twee jaar wordt door een aantal partners (The Consumer Goods Forum, Capgemini, HP, Microsoft) de belangrijkste trens voor de zogenoemde Future Value Chain, in kaart gebracht. Hierbij wordt 10 jaar vooruit gekeken. Met het rapport ©2020 The Future Value Chain is alweer de derde versie opgeleverd.

In 2006 werd het rapport 2016: A Vision of the Future Value Chain opgesteld. Hieraan werkten 80 Executives in 2 global workshops (Utrecht, NL & Chicago, USA). De kernboodschap was toen: New Ways of Working Together.

In 2008 werd het rapport 2018: Succeeding in a Volatile Market opgesteld. Hieraan werkten 130 Executives in meerdere workshop: Global workshop (Utrecht, NL), Asian workshops: Hong Kong (Asian region), Mumbai (Indian market), Tokyo (Japanese market). De kernboodschap was dat belangrijke trends waren de veranderende maatschappij, de stijgende kosten van grondstoffen, sustainability en nieuwe business modellen.

In het 2010 verschenen rapport 2020: Building Strategies for the New Decade werkten 200 Executives mee in diverse workshops.  Global workshop (Chantilly, FR), Regional workshop GS1 in Europe (Antwerp, BE) en diverse Country workshops: Australia (Melbourne), France (Paris), Netherlands (Utrecht), US (Chicago), Mexico (Mexico City). De belangrijkste boodschappen uit het rapport zijn: Make our business more sustainable (From niche to norm), Optimize a shared supply chain (Collaborate differently, compete differently); Engage with technology-enabled consumers (The consumer in the driver’s seat), Serve the health and wellbeing of consumers (Focus on quality of life). Het uitgebreide rapport en een slide presentatie is te vinden op mijn slide share space.

De uitkomsten van de rapporten laten zien in welk hoog tempo de landen in Azie bezig zijn de wereld economie te bepalen. Ik gebruik deze gegevens en andere trend analyze in de diverse presentaties over Innovatie en de toekomst.

Koen Klokgieters

dinsdag 15 februari 2011

Co-creation, beyond the hype

In ons nieuwe onderzoek geven we inzicht in de huidige status van co-creation, volgens de beleving van de FEM500 business list top managers:

"When a word is used too many times a year and the context in which the word is used broadens in every article, it is very likely that the management community develops a sort of immunity. There are multiple examples of management terminology being coined as fast as falling out of favor.

Co-creation, as a phenomenon, was destined to have a similar lifecycle. The question that arises in such matters, is whether the term was a hype introduced by some management gurus, or an emerging domain just struggling with its maturity. As we see the world now, co-creation is here to stay. No matter what you would like to fit in the definition, co-creation is the result of a broad and irreversible shift in the society and corporate culture. During the growth to maturity we wonder what is left beyond the hype. What is the essence of co-creation? Which forms of co-creation proved to be most beneficial for the initiators and participants? Which processes are most suitable for ‘outsourcing to the crowd’?"


zondag 23 januari 2011

Global Innovation Survey geeft inzicht waar Innovation Winners zich onderscheiden

Als kennispartner van het World Innovation Forum, heeft Capgemini Consulting recent een onderzoek uitgevoerd naar de huidige innovatiekracht bij internationale bedrijven. 350 top executives geven hun mening naar waar zij met hun organisatie staan op het gebied van innovatie. In dit onderzoek is te vinden waar de Innovation Winners zich onderscheiden ten opzicht van bedrijven die achterblijven bij succesvolle innovatie. Het onderzoek spits zich toe op 5 kerngebieden:Innovatie Strategie, Innovatie Capabilities, Innovatie Technologie, Innovatie Functie, Innovatie Budgetten.

Samenvatting van de resultaten: